Објавување на завршна скемтка 2022

Објавување на завршна сметка за ЈЅМЦСР Тетово за 2022 година За да ги превземете документите кликнете : Завршна сметка 1 – Прв делЗавршна сметка 2 – Втор делЗавршна сметка 3 – Трет делЗавршна сметка 4 – Четврт дел